Mustafa Koç, Davos’ta Anıldı

Mustafa Koç, Davos’ta Anıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin HeForShe Kampanyası Küresel Etki Şampiyonları, Davos’ta şirketlerindeki cinsiyet eşitliği verilerini paylaştı. Etkinlikten bir gün önce hayatını kaybeden Küresel Etki Şampiyonlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, şirket CEO’ları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından anıldı. Etkinliğe katılabilseydi Mustafa V. Koç, gelişmekte olan bir ülkeyi temsil eden tek şirket lideri olacaktı.

HeForShe Eşitlik Raporu çerçevesinde liderlik kadroları ve yönetim kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere iş gücünde cinsiyet dağılımına ilişkin son rakamlarını açıkladı. Bu tarihi açıklama için şirket CEO’ları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson’ın da katılımıyla Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya geldi.

BM Kadın Birimi geçen yıl Davos’ta, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla dünya çapında 10 devlet başkanı, 10 üniversite ve 10 şirket liderini değişimin savunucuları olarak harekete geçirecek HeForShe 10X10X10 ETKİ (IMPACT) Programını başlatmıştı.

Programın Kurumsal Etki Şampiyonları, kampanyaya katıldıkları günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir öncelik haline getirdi. Davos’ta sergilenen şeffaf tavır da, Şampiyonlara taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerini ölçmelerinde ve diğer işverenlere ilham vermelerinde yardımcı olacak.

Raporda yer alan rakamlar, hem iş gücünün genelinde hem de lider kadrolarda kadınların temsiline ilişkin büyük bir uçurum bulunduğuna işaret ediyor. On şirket içerisinde kadın temsiline ilişkin genel oran yüzde 39.7 olmasına karşın, kadın üst düzey yönetici oranı en düşük yüzde 11 ve en yüksek yüzde 33 arasında değişiyor.

Grupta yer alan şirketlerin verileri dünya ortalamasının üzerinde olsa da, BM Kadın Birimi 2030’a kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefliyor ve şirketlerin taahhütleri de bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik bir dizi yol haritası içeriyor.

Fortune 500 listesinde de yer alan 10 Küresel Etki Şampiyonu şirketler sırasıyla; AccorHotels, Barclays, Koç Holding, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, Schneider Electric, Tupperware Brands, Twitter, Unilever ve Vodafone.

“Bu grup küresel bir gerçeği açıkça ortaya koydu”

Kadınlar liderlik rollerinde ve kayıtlı istihdam genelinde yeterince temsil edilmiyorlar,” diyen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka Etki Şampiyonlarının köklü değişiklik yaratmak azmini ve eşitlik profillerini açıklama cesaretini tebrik etti. Mlambo-Ngcuka, “Küresel Etki Şampiyonu şirketlerin deneyimleri sayesinde sektörleri dönüştürüp, eşit bir dünyaya ulaşmak için gereken çözümleri belirleyebiliriz. Onlar, bu konuda kurumsal liderliğin nasıl olması gerektiğini belirliyorlar” dedi.

Birleşmiş Milletler bu tür işbirliği faaliyetlerini, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirme sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, 2030 Kalkınma Gündemi’nde hem münferit bir hedef, hem de diğer hedeflerin ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor. Bu nedenle, açıklama yapılırken sergilenen şeffaf duruş kaydedilen ilerlemenin ölçülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmenin önemini kavrayan, ve de ilerlemeye yönelik büyük bir ihtiyacın bulunduğunu kabul eden Etki Şampiyonları şeffaflık konusunda çok cesur bir adım atmış oldu. Şirketler, iş gücünde cinsiyet dağılımına ilişkin standart rakamları düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmayı taahhüt ediyor.

Raporda yer alan diğer bulgular ise şöyle:

– Tupperware Yönetim Kurulu’nun yüzde 40’ı ve yeni istihdam edilen personelin yüzde 61’i kadınlardan oluşuyor; Tupperware, bu on şirket arasında bu alanlarda eşitliği sağlamaya en yakın şirket olarak öne çıkıyor.

– AccorHotels ve Tupperware bugün (yüzde 40 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarla) yönetim kurulunda temsil konusunda eşitliği sağlamış bulunuyor. Etki Şampiyonları içerisinde, Yönetim Kurulu’nun yüzde 28,6’sı kadınlardan oluşuyor.

– Şirketler tarafından yeni istihdam edilen toplam personelin yüzde 39,9’unu kadınlar oluşturuyor. Yeni istihdam edilen personel konusunda şirketlerden dördü eşitliği yakalamış durumda: Barclays, PwC, Tupperware ve Unilever.

Hem iş gücüne ilişkin bütüncül bir bakış açısı yakalanmasını, hem de karar verici rollere ilişkin ayrıntılı bir inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla 10 şirketin tamamı için temel veri sağlayacak dört kategori belirlendi. Bu analizde, kadın temsili konusundaki mevcut duruma ilişkin üç rakam ve şirketin hangi yönde ilerlediğini gösteren bir kilit gösterge yer alıyor. Şirketlerin tamamı 2014 yılında tamamlamış oldukları raporlardan elde ettikleri bilgileri paylaştı. Bu tarihin temel alınmasıyla, hem tüm şirketler için ortak bir başlangıç noktası belirlendi hem de 10x10x10 ETKİ Programı’nın başlangıcındaki cinsiyet dağılımına ilişkin mevcut durum görülmüş oldu.

Kampanyaya destek veren şirketler, cinsiyet dağılımı konusunda şu dört kategorideki verileri paylaşıyor:

  1. Şirket geneli
  2. Üst düzey yöneticiler
  3. Yönetim kurulu
  4. Yeni istihdam edilen personel.

“Mustafa V. Koç, HeForShe Etki Programı’na kendisini adadı”

BM Kadın Birimi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un etkinlikten bir gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı. BM Kadın Birimi’nin ve HeForShe Kampanyası’nın Türkiye’deki önemli destekçilerinden olan Mustafa V. Koç’un HeForShe Etki Programı’na en başından beri kendisini adadığı ve eşitlik raporunun hazırlanıp Davos’ta sunulması için büyük katkılarda bulunduğu belirtildi.

Koç şirket CEO’ları ve BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından etkinliğin başında anıldı. Koç’un toplantıya katılabilseydi vereceği mesajlar ve konuşması da okundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Davos’ta şu mesajı verecekti:

“Gelişmekte olan bir ülkenin temsilcisi olarak, benzer kültürlerden başka liderleri de bu konuya sahip çıkmaları yönünde cesaretlendirmek istiyorum. Unutmayalım ki, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, ve eğitim ve istihdam olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacaktır.”

Etki Şampiyonları sırasıyla şunları söyledi :

AccorHotels Başkanı & CEO’su Sébastien Bazin:

“Kadınlara kariyer hedeflerini gerçekleştirme konusunda fırsat tanınması ve erkek meslektaşlarıyla aynı olanakların sunulması gerektiğine yürekten inanıyorum. AccorHotels’in CEO’su olarak, gerçek bir değişim yaratmak için mevkiimin sağladığı tüm olanakları kullanmayı bir görev addediyorum”.

Barclays’in CEO’su Jes Staley (etkinliğe katılamadı):

“Bir lider, bir eş ve bir baba olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini fiilen tesis etmenin hepimizin ortak görevi olduğuna inanıyorum. Barclays’in BM ile yürüttüğü işbirliği ve HeForShe kampanyasına verdiği destek, şirketimizin kadınların topluma, sanayiye ve küresel ekonomiye tam anlamıyla katkıda bulunmasını sağlamak yönündeki taahhüdünün ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesidir”.

McKinsey & Company Başkanı Dominic Barton:

“Çeşitlilik ve farklılıkları kapsayan şirket kültürümüz, firmamızın geçmişi ve günlük uygulamalarının bir parçasıdır. Bana sorarsanız hedeflerin açıkça belirlenmesi ve kolay olmayacağı bilinse dahi, bu hedeflere ulaşma konusunda gayret gösterilmesi yöneticilerin işidir”.

PWC International Başkanı Dennis Nally:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kayda değer bir çalışma gerçekleştirme hususunda kendi kendime bir söz verdim. PwC olarak HeForShe hareketi kapsamında kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve eşitliğin arttırılması için ağımızın büyük gücünden yararlanacağız”.

Schneider Electric CEO’su Jean Pascal Tricoire:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya yaratılmasında şirketlere “değişimin öncüleri” olarak büyük rol düşmektedir ki bu rol de kararlılık gerektirmektedir. Bu konuda örnek olmak ve bu zorlukları aşmada daha fazla erkeğin katılımını sağlamak en önemli önceliklerimden biri olacaktır”.

Tupperware Brands CEO’su Rick Goings:

“Bazı şeyler bekleyemez. Artık erkeklerin kadın-erkek eşitliğini savunma zamanı gelmiştir. Ben neden bir HeForShe destekçisi oldum? Yalnızca bekleyemediğimden değil, beklemeyeceğimden de…”.

Twitter COO’su Adam Bain:

“Twitter olarak HeForShe’nin bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Kızım ve oğlumun, kadınların da erkekler kadar fırsata sahip olduğu bir dünyada iş gücüne katılım göstereceği günü sabırsızlıkla bekliyorum”.

Unilever CEO’su Paul Polman:

“Unilever’ın 2020’ye kadar 5 milyon kadını güçlendirme amacı ile aynı doğrultuda olan HeForShe hareketi benim için kişisel bir tutku. Buradan oğullara, eşlere, erkek kardeşlere ve babalara destek vermeleri ve harekete geçmeleri için sesleniyorum”.

Vodafone CEO’su Vittorio Colao (etkinliğe katılamadı):

“Vodafone olarak çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliğinin artırılması konusunda kararlıyız. HeForShe hareketini savunan tüm çalışanlarımın da desteğiyle girişimleri ileriye taşımaya devam edeceğime ve vermiş olduğumuz taahhütleri kişisel olarak da destekleyeceğime söz veriyorum”.

 

 

Previous 2015’in En Çok İzlenen Vine’ı, Paris Patlamaları Ve Ördek Ordusu
Sonraki Sosyal Medyada Kıbrıs’ın Birleşme İhtimali Konuşuluyor

Diğer Yazılar

Genel 0 Yorum

Bilişimci ‘Kalifiye Teknisyen’ Bulamıyor

Her geçen gün artan yatırım ve istihdam oranlarıyla inşaat ve mobilya gibi ekonominin başarılı sektörlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen bilişim sektörü, meslek liseleri ve meslek yüksek okul mezunu öğrenci

Öne Çıkarılmış 0 Yorum

Dijital Türkiye Platformu, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Bütününün Uygulanmasını İstedi

Türkiye’nin 2023 için hedeflediği ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın yöntemini belirleyen Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. TBV, TÜBİSAD, TBD ve TESİD’in üyesi olduğu Dijital Türkiye Platformu (DTP),

Genel 0 Yorum

Erciyes Teknopark Ve Teknoloji Transfer Ofisi Tanıtıldı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti. Erciyes Teknopark Yönetim

Genel 0 Yorum

Çocuğunuzla Sosyal Medya Sözleşmesi Yapın

Son yıllarda neredeyse hayatımızın merkezinde yer almaya başlayan sosyal medya araçları ruhsal sağlığımız ve ilişkilerimiz üzerinde oldukça büyük bir etki alanına sahip oldu.

Genel 0 Yorum

MWC 2016’nın Kazananı LG G5 & LG Oyun Arkadaşları Oldu

LG Electronics, aralarında etkinliğin en saygın ödülü olan “En İyi Mobil Telefon & Cihazlar Ödülü”nü de içeren toplamda 33 ödülle MWC 2016’nın en takdir edilen markası oldu. LG’nin en yeni

Genel 0 Yorum

Türkiye, Premier Lig’de Chelsea’yi Destekliyor

Twitter, @PremierLeague heyecanını ölçmek için bir taraftar haritası hazırladı. Haritaya göre Türkiye Premier Ligde yüzde 25.93 oranla en çok @ChelseaFC’yi destekliyor. Onu yüzde 19.55’le @Arsenal ve yüzde 18.15’le Liverpool (@LFC) izliyor

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.