Red Hat  2016 Dördüncü Çeyrek Ve Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Red Hat 2016 Dördüncü Çeyrek Ve Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc., dördüncü çeyrek ve 29 Şubat 2016’da sona eren 2016 mali yıl üçüncü çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst, “Müşterilerimizin açık kaynak teknolojilerini ve bulut teknolojisini benimsemeleri sayesinde oldukça güçlü rakamlara ulaşmış bulunuyoruz. Dördüncü çeyrek ile birlikte arka arkaya 56 çeyrek büyüme kaydederek, toplam gelirlerimizde 2 milyar doları aştık.  Müşteriler, hibrit bulut ortamlarındaki uygulamalarının geliştirilmesi, kullanılması ve yaşam döngüsü yönetiminde modernizasyona gidiyorlar. Bunların çoğu fiziksel, sanal, özel bulut ve genel bulut ortamlarında kurumsal uygulamalarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için hem altyapı hem de uygulama geliştirme platformlarında Red Hat’e güveniyor” dedi.

Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve Mali İşler Müdürü Frank Calderoni ise, “Dördüncü çeyrek sonuçları beklentilerimizin de üzerine çıkarak çok güçlü bir seyir gösterdi. Bugün, tüm çeyreklerde, toplam gelir büyümesini bir önceki yıla kıyasla  sabit para birimiyle yüzde 20’den daha fazla artırmış bulunuyoruz. Bu performansın içinde ayrıca 2,13 milyar dolarlık bekleyen işler de vardır ki bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artmıştır. Tüm bunlar bizlere anlamlı bir gelecek tablosu çiziyor. İşletme hızımız sayesinde yıllık nakit akışında yüzde 15 büyümeyle 716 milyon dolar kaydedildi ve bu da 5. yılımızda da da nakit faaliyet marjında yüzde 35’lik bir oranı yansıtıyor,” diyerek görüşlerini bildirdi.

Gelir: Dördüncü çeyrek dönemde toplam gelir önceki yılın aynı dönemine oranla, ABD doları olarak yüzde 17, sabit para birimiyle ise yüzde 21 artarak 544 milyon dolara ulaştı. 4. çeyrekte abonelik gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla ABD doları olarak yüzde 18, sabit para biriminde ise yüzde 22 arttı. Abonelik gelirleri toplam gelirlerin yüzde 88’sini oluşturdu.

2016 mali yılının tamamında gelir önceki yıla oranla, yüzde 15, sabit para birimiyle ise yüzde 21 artarak 2,05 milyar dolara ulaştı. Mali yılın tamamında abonelik gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16, sabit para biriminde ise yüzde 22 arttı. Abonelik gelirleri toplam gelirlerin yüzde 88’sini oluşturdu.

Abonelik Gelirlerinde Patlama: Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 391 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla ABD doları olarak yüzde 15, sabit para birimi olarak yüzde 18 artış kaydetti. Uygulama Geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 89 milyon dolara ulaşarak, ABD doları olarak yüzde 38, sabit para birimiyle ise yüzde 43 arttı.

Mali yılın tamamında altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri 1,48 milyar dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla ABD doları olarak yüzde 12, sabit para birimi olarak yüzde 18 artış kaydetti. Uygulama Geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise mali yılın tamamında 323 milyon dolara ulaşarak, ABD doları olarak yüzde 37, sabit para birimiyle ise yüzde 46 arttı.

Faaliyet Geliri: Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak, 72 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 124 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 13,2, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 22,9 olarak gerçekleşti.

Net Gelir: Dördüncü çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 53 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,29 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 48 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,26 dolar olmuştu. Nakdi olmayan hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu, kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleri ve borç indiriminden çıkan nakdi olmayan faiz masrafları hesaplandığında son çeyrekte GAAP-dışı net gelir 97 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,52 dolar oldu; geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam, 81 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına 0,43 dolardı.

Mali yılın tamamı için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 199 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,07 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 180 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,95 dolar olmuştu. Nakdi olmayan hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu, kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleri ve borç indiriminden çıkan nakdi olmayan faiz masrafları hesaplandığında son çeyrekte GAAP-dışı net gelir 355 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,91 dolar oldu; geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam, 303 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına 1,60 dolardı.

Nakit: Dördüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla  247 milyon dolar oldu.  İşletme faaliyetlerinde gelen nakit akışı mali yılın tamamında önce mali yıla göre yüzde 15 artarak 716 milyon dolar oldu.

Hisse geri alımı sonrası 29 Şubat 2016 itibariyle dördündü çeyrekte adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 114 milyon dolarlık veya 1,6 milyon dolar civarındaki hisse geri alımı sonrası 2 milyar dolar oldu. 29 Şubat 2016 itibariyle, mali yılın tamamında adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 263 milyon dolarlık veya 3,5 milyon dolar civarındaki hisse geri alımı izinlerinden sonra kalan bakiye yaklaşık 237 milyon dolar olmuştur.

Ertelenmiş Gelir ve Bekleyen İşler: 2016 mali yılı sonunda şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 15’lik artışla 2,13 milyar dolar oldu. Bekleyen işleri; toplam ertelenmiş gelirler dahil olmak üzere, feshedilemez abonelik ve hizmet sözleşmelerinin fatura edilmiş değeri ve buna ilaveten finansal açıklamamızda yansımayan ama gelecekte faturalanacak değer olarak tanımlıyoruz. Mali yıl sonunda şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16’lık artışla 1,72 milyar dolar oldu. Toplam ertelenmiş gelirlere döviz kurlarından kaynaklanan negatif etki geçen yıla kıyasla 21 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında toplam ertelenmiş gelir yüzde 18 artış kaydetmiş olacak. Gelecekte faturalanacak ve mali açıklamalarımızda yer almamış olan bekleyen işlerin payı 29 Şubat 2016 itibariyle fazladan 410 milyon dolar idi; geçtiğimiz mali yıl için ise bu rakam 380 milyon dolar olmuştu. 2017 yılı içinde faturalanacak toplam bekleyen işlerin payı 29 Şubat 2016 itibariyle 275 milyon dolar oldu; 28 Şubat 2015’te sona eren geçtiğimiz mali yılda bu rakam 230 milyon dolardı.

 Görünüm: Red Hat’in görünümünde mevcut ticari şartlar ve döviz kurlarındaki durum dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

Gelir görünümünün 2,380 milyar dolardan 2,420 milyar dolara artması bekleniyor.

Tüm yıl için GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 14,4, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,2 artması bekleniyor.

Birinci çeyrek için:

Gelir görünümünün 558 milyon dolardan 566 milyon dolara artması bekleniyor.

GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 13,2, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 22 artması bekleniyor.

Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının hisse başına yaklaşık 0,28 dolar olması beklenmektedir. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise yaklaşık 0,50 dolar olması bekleniyor.

GAAP’tan GAAP-dışına denkleştirme:

Tüm yıl GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 180 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, yaklaşık 29 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve ticari birleşmelerden kaynaklanan yaklaşık 4 milyon dolarlık işlem maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç iskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 19 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin çıkarılması sonrası oluşturulmuştur.

Birinci çeyrek dönem için GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 41 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin tahmini etkisinin, yaklaşık 8 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Birinci çeyrek dönem için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç iskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 5 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Bu açıklamalar ileriye dönük beklentiler olup gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

 

Previous Yabancı Askeri Temsilcilere SOM-J Seyir Füzesi Tanıtıldı
Sonraki Perakendecilikte İnovasyon Yenilikçilik Merkezi İle Hızlandırılacak

Diğer Yazılar

Özel Sektör 0 Yorum

Dell, İş Ortaklarıyla Büyüdü

Dell Türkiye, 2014 yılının en başarılılarının ödüllerine kavuştuğu etkinlikte iş ortaklarıyla bir araya geldi. Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır

Özel Sektör 0 Yorum

CLK Enerji Dönüşüm Projesi İçin Oracle Utilities’ı Seçti

Türkiye’nin en büyük enerji fırması CLK Enerji, artık sayaç okumadan tahsilata dek her aşamada daha modern ve esnek bir müşteri deneyimi sunacak. CLK Enerji, faturalama sistemlerini dönüştürmek ve modernleştirmek ve

Genel 0 Yorum

Eylül’de Hangi Ülke Daha Hesaplı?

KAYAK.com.tr, yeni araştırmasında Avrupa’nın popüler seyahat destinasyonlarını belirledi ve bu ülkelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçenekleri listeledi. Akıllı seyahat sitesi KAYAK.com.tr, Avrupa’nın en hesaplı ve en pahalı 5 yıldızlı

Özel Sektör 0 Yorum

Mitsubishi Electric Türkiye 270 Milyon TL Ciro Hedefliyor

Mitsubishi Electric, öncelikli pazar olarak gördüğü Türkiye’de hızla büyüyor. 2012 yılı sonunda Türkiye operasyonunu kuran Mitsubishi Electric, Marmaray Projesi’nde ve Türksat 4A uydusunda kullanılan teknolojisiyle dikkat çekiyor. Genç bir nüfusa

Özel Sektör 0 Yorum

SAP Türkiye Ve Aras Kargo Güçlerini Birleştirdi

Türkiye’de işletmeleri geleceğe taşıyan yenilikçi teknolojiler geliştiren, kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, sektörlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak vizyonuyla yeni bir iş birliğine imza attı. KOBİ’ler için, stratejik

Özel Sektör 0 Yorum

İstanbul Marriott Hotel iWatch Hediye Ediyor

İstanbul’un en genç ve en dinamik iş otellerinden olan Marriott International zincirine ait Istanbul Marriott Hotel Şişli, sözleşmesini 31 Ekim’e kadar yapan toplantı gruplarına iWatch kazanma imkânını sunuyor. Marriott International’ın

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.