Sektörel Kümelenme; Teknolojik Gelişim Sağlıyor

Sektörel Kümelenme; Teknolojik Gelişim Sağlıyor

Firmalar, sektörel kümelenme içinde yer alarak bilgiye kolay ulaşım, teknolojik gelişmelerden haberdar olma, teşviklerden yararlanma ve önemli kurumlar ile koordineli çalışma olanaklarına sahip oluyor. Bununla beraber yetişmiş işgücü, altyapı, lojistik, araştırma ve eğitim kurumları, üniversiteler ve risk sermayesi konularında da küme içinden destek sağlanarak, maliyet azaltıcı çeşitli faydalar sağlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan, kapasite raporu istatistiklerinde kullanılan verilerden yararlanılarak, Ankara’da 2012 ve 2013 yılları için sektörel kümelenme eğilimleri belirlenmeye çalışıldı.

Artan rekabet ve üretim teknolojilerindeki yenilikler sonucunda, firmalar yetkin işgücüne ulaşmak amacıyla ortak hareket etmeye başlandı. Firmaların coğrafik olarak yakınlaşmaları sonucunda sağlanan birliktelikler, ihtiyaç duyulan kaynaklara hızlı erişim yanında, temel girdilerin maliyetlerinde de azalmaların yaşanmasına neden oluyor. Başlangıçta bilinçsiz biçimde bir bölgede oluşmaya başlayan sektörel firma yoğunlaşmaları daha sonra yeni yatırımcıların da dikkatini çekmeye başlayarak bölgenin yatırım almasına neden olabiliyor. Buna bağlı olarak yerel yönetimler başta olmak üzere, ülke genelinde uygulanan stratejiler ile altyapı yatırımlarının da buna göre planlanması gerekiyor.

Böylece belli bir sektör ya da faaliyet alanında uzmanlaşarak, ortak teknolojiyi ve kaynakları kullanmaya başlayan firmalar, bütünlüğü bozmayacak biçimde işbirliği ve rekabet ortamı içinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Buna bağlı olarak teknoloji, işgücü ve kaynak paylaşımları sağlanarak, işbirliği kararlarının tüm paydaşların çıkarına olacak biçimde verilmesi sağlanabiliyor. Firmaların tek başlarına pazarda yeterli paya sahip olmalarının zor olduğu göz önüne alındığında, sektör içindeki diğer firmalar ile aynı kümede yer almaları sonucunda, önemli kazanımlar elde edebiliyorlar.

Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor

Genel anlamda kümelenme oluşumları sayesinde, ulusal ya da bölgesel düzeyde, rekabetçiliğin arttırılması, yenilikçiliğin ve maktadır. Bunun yanında, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, yabancı yatırımların çoğaltılması ile KOBİ’lerin desteklenmesi, beklenen faydalar arasında ilk sıralarda geliyor. Küme içinde yer alan firmalar, yürütülen yenilikçilik faaliyetlerinden haberdar olup, öğrenme ve uygulama süreçlerini çok hızlı biçimde yerine getirebiliyorlar.

Bölgesel düzeyde kümelenme eğilimlerinin belirlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda incelenen bölgede yer alan imalatçı firmaların üretimleri, istihdam düzeyleri gibi temel değerler dikkate alınarak, bazı göstergeler elde edilmeye çalışılıyor.

Araştırma verileri ve yöntemi

İmalat sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin üretim kapasitelerinin hesaplanması, böylece Türkiye’nin üretim kapasitesinin belirlenmesi ve gerekli kararların alınması amacıyla, firmanın başvurusu ile kapasite raporu (KR) düzenleniyor. KR 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu, 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na dayanılarak düzenlenmektedir. KR düzenleme usul ve esasları TOBB tarafından belirleniyor. KR, yatırım teşvik, dahilde işleme izin ve sanayi sicil belgesi müracaatları başta olmak üzere, ithalat ve ihracat işlemlerinde, ihale ve kredi başvurularında kullanılıyor.

Ankara’da kümelenme eğiliminde olan sektörler yüksek teknoloji grubunda yer alıyor

2012 ve 2013 yılları dikkate alındığında, Ankara’da kümelenme eğiliminde olan sektörlerin yüksek teknoloji grubunda olduğu görülüyor. Bunun başlıca nedenleri olarak Ankara’da, savunma sanayinde faaliyette bulunan büyük kamu kurumları ve üretim tesislerinin bulunması, teknoparkların sayıca çok ve aktif çalışmaları ile üniversitelerdeki eğitim düzeyinin yüksekliği sayılabilir. Özellikle savunma sanayinde yer alan kamu kurumlarının elektronik ve yazılım konularındaki yoğun faaliyetleri, havacılık alanındaki çalışmalar sonucunda, Ankara’da yüksek teknoloji grubunda sektörel kümelenme eğilimlerinin arttığı gözlemleniyor. Buna bağlı olarak Ankara’da bilgi ve iletişim sektörleri ile alt bileşenleri de kümelenme eğiliminde. Bunun sonucunda çok kısa bir süre içinde Ankara’da doğal olarak oluşacak bir “Bilişim Vadisi”nden söz edilebilecek. Bu nedenle Ankara’da doğal nedenlerden oluşan yüksek teknoloji yoğunlaşmasının hızlandırılması ve var olan kümelenme eğilimlerinin doğru biçimde yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Halen Ankara genelinde kurulma aşamasında olan farklı sektörel kümelenme çalışmalarının bir plan doğrultusunda, birbirleri ile koordineli biçimde yürütülmesi gerekliliği ortada. Aksi durumda birbirinden kopuk ve güç birliği içinde olmayan bu tür oluşumların zaman içinde kaybolmaları mümkün.

Ülkemizde kümelenme oluşumları, ağırlıklı olarak bölgedeki firma sayısı ile değerlendiriliyor. Bunun sonucunda, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılacak çalışmaların bilimsel temellere dayanması ve dönemsel olarak izlenerek, verilen kararların güncellenmesi ihtiyacı bulunuyor. Ankara ili özelinde yapılan bu çalışmanın diğer illere de yaygınlaştırılması sonucunda bölgesel anlamda öngörülerin yapılması mümkün olabilir. Böylece bölge kavramının tek bir il yerine birkaç ilden oluşan bölgeleri de kapsayacak biçimde genişletilmesi ve sektörel kümelenmelerin de birkaç ile yayılması sağlanabilir. Aslında iller arasındaki işbirlikleri ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu değer zincirinin düşük maliyetle oluşturulması, rekabet yerine birlikteliğin ön plana çıkmasını da sağlayacaktır. Bu amaçla girdi-çıktı analizlerinin, iller arasındaki sektörel ilişkileri yansıtacak biçimde ayrıntılandırılması yararlı olacak.

Ulusal düzeyde hazırlanan sektör stratejileri yanında, bölgesel ve bazı durumlarda il düzeyinde de sektörel stratejilerinin hazırlanması gerekliliği ortada. Özellikle bazı kalkınma ajanslarının yayımladıkları bölgesel çalışmaların, bütünleştirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda karar vericiler tarafından dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülüyor.

Dr. Atilla YARDIMCI

Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Previous “500 Milyar Dolar Hedefi Bilgiden, İnovasyondan Geçer”
Sonraki Yazılımcılar, “Daha Kolay Bankacılık” İçin Yarışacak

Diğer Yazılar

Yazarlar 0 Yorum

“Ülkemizde Yazılım Fabrikaları Malesef Yok”

Yatay sektörlere hizmet eden Yazılım Sektörümüz, bir yandan da savunma, sağlık, telekom sektörlerindeki girişimci firmalarıyla dünyanın bir çok ülkesine yazılım ihracatı yapar konumda. Türkiye kendi imkanlarıyla küçük yazılım üreticileri ve

Yazarlar 0 Yorum

Accenture 5 Teknoloji Trendini Açıklıyor

Accenture tarafından sunulan 2015 Teknoloji Vizyonu raporuna göre öncü kuruluşlar, yeni dijital “ekosistemler” yaratmak için diğer dijital işletmelerden, müşterilerden ve cihazlardan oluşan geniş bir alan içinde kendilerine yeni bir yol

Yazarlar 0 Yorum

İnfografya: NATO’nun Siber Güvenlik Politikasında Kırılma Noktaları

Soğuk Savaş dönemi boyunca simetrik bir düşmanı bulunan ve Ortodoks güvenlik anlayışıyla hareket eden Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Kosova Savaşında maruz kaldığı siber saldırılar neticesinde bu anlayışını modernize etmek

Yazarlar 0 Yorum

İnternet Ortamında Akıllı Gözetim Dönemi Başladı

Artan veri miktarı ile birlikte bu verilerin depolanmasında kullanılan çözümlerin önemini de artıyor. Kurumlar ve kullanıcılar, veri depolama ve video gözetiminde çok fonksiyonlu, yüksek performanslı ve aynı zamanda güvenilir çözüm

Yazarlar 0 Yorum

Reklamlarla Hipnoz Yapıyorlar

Billboardlar ya da mağaza camlarındaki yazılar ve resimler tarafından adeta bombardımana uğramadan bir caddede yürümek neredeyse imkansız. Cebimizdeki akıllı telefonlara yağan iletiler, internette dolaşırken sürekli açılan, sayfanın sağından solundan, altından,

Yazarlar 0 Yorum

Dijital Çağın Fabrikaları Üretimi Kişiselleştirecek

Dünyanın önde gelen makine üreticisi ve ihracatçılarının katıldığı, Metal İşleme ve Yüzey İşlem fuarlarını aynı çatı altında toplayan WIN EURASIA Metalworking Fuarı’nda, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri İş Geliştirme

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.