GELECEĞİN MESLEKLERİ
03/02/2019 10092 Views

GELECEĞİN MESLEKLERİ

GELECEĞİN MESLEKLERİ
İngilizce
Türkçe
1
Augmented Reality Journey Builder
Arttırılmış Gerçeklik Seyahat Oluşturucusu/Yaratıcısı
2
AI Assisted Healthcare Technician
Yapay Zeka Tabanlı Sağlık Teknisyeni
3
AI Based Customer Service Manager
Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Hizmetleri Yöneticisi
4
AI Based Digital Strategist
Yapay Zeka Tabanlı Dijital Stratejist
5
AI Based Highway Controller
Otoban/Yol Konrolörü (Yapay Zeka Tabanlı)
6
AI Based Supply Chain Designer
Yapay Zeka Tabanlı Tedarik Zinciri Tasarımcısı
7
AI Based Systems Analyst
Yapay Zeka Tabanlı Sistem Analist
8
AI Based UX Controller
Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi Denetleyicisi
9
AI Based UX Designer
Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
10
AI Business Development Manager
Yapay Zeka İş Geliştirme Yöneticisi
11
AI Delegation Broker
Yapay Zeka Yetki Brokırı
12
AI Privacy Specialists
Yapay Zeka Mahremiyet Uzmanı
13
AI Research Scientist
Yapay Zeka Araştırmaları Bilim Uzmanı
14
AI Technician
Yapay Zeka Teknisyeni
15
AI Trainer
Yapay Zeka Eğtimeni
16
AI/T Facilitator
Yapay Zeka Teknolojisi Kolaylaştırıcı (Adaptasyon Süreci Destekleyici)
17
Analytics Translator
Analitik Çevirmeni
18
Aquaponic Fish Farmer
Aquaponic Balık Çiftçisi
19
AR User Experience Designer
Arttırılmış Gerçeklik Kullanıcı Deneyim Tasarımcısı
20
Artificial Intelligence Handler
Yapay Zeka Çözüm Sağlayıcıları
21
Augmented Reality & Virtual World Creator
Arttırılmış Gerçeklik Ve Sanal Dünya Tasarımcısı/Yaratıcısı
22
Automated & Robot System Repair
Otomatikleştirilmiş -Robot Sistem Tamiri
23
Autonomous Car Engineer
Sürücüsüz Araç Mühendisi
24
Biotech Engineer
Biyo Teknoloji Mühendisi
25
Blockchain Legal Consultant/Attorney
Blokchain Hukuk Danışmanı
26
Blockchain Project Manager
Blokchain Proje Yöneticisi

27 Blockchain Quality Engineer Blokchain Kalite Mühendisi
28
Body Modification Ethicist
Vücüt Değişimi/Güncelleme Etik Uzmanı
29
Bot Lobbiest
Bot Lobicisi
30
Business AI Analyst
İş Yapay Zekası Analisti
31
Chatbot Crime Specialist
Chatbot Suç Uzmanları
32
Chief Augmentation Officer
CAO
33
Chief Productivity Officer
CPO
34
Chief Trust Officer
CTO
35
Chronocurrency Brokers
Chronocurrency Brokırı
36
Climate Analyst & Weather Moderator
İklim Analisti Ve Hava Moderatörü
37
Coding Ethicist
Kodlama Etik Uzmanı
38
Cognitive Computing Engineer
Bilişsel Bilgisayar Mühendisi
39
Compliance Analyst
Kabul/Uyum Analisti
40
Computer Vision Engineer
Bilgisayarlı Görü Mühendisi
41
Creative Profession
Yaratıcılık Uzmanı
42
Crypto Detective
Kripto Detektifi/Sorgulayıcı
43
Custom Body Part Manufacturer
Kişiselleştirilmiş Organ Üreticileri
44
Cyber City Analyst
Siber Şehir Analisti
45
Data Architect
Veri Mimarı
46
Data Based Environment Designer
Veri Odaklı Çevre tasarımcısı
47
Data Detective
Veri Detektifi
48
Data Hostage Specialist
Veri Tutma Uzmanı
49
Data Pre-Processer
Veri Ön İşlemeciler
50
Data Stream Organizer
Veri Akışı Organizatörü
51
Demand Optimizer
İstek/Talep Optimizasyoncu
52
Digital Enforcer
Dijital Uygulayıcı/Sürükleyici/Zorlayıcı
53
Digital Locksmith
Dijital Çilingir
54
Digital Marketing Manager
Dijital Pazarlama Yöneticisi
55
Digital Mesh Designer
Dijital Mesh Tasarımcısı
56
Digital Tailor Designer
Dijital Terzi Tasarımcısı
57
Digital Talent Manager
Dijital Yetenek Yönetici
58
Digital Therapists
Dijital Terapist
59
Digital World Tutor & Trainer
Dijital Dünya Eğitmeni

60 Driverless Vehicle Security Specialist Sürücüsüz Araç Güvenliği Uzmanları
61
Driverless “Ride Experience” Designer
Sürücüsüz “Sürüş Deneyimi” Tasarımcısı
62
Driverless Operating System Engineer
Sürücüsüz İşletim Sistemi Mühendisi
63
Drone Standards Specialist
Dron Standartları Uzmanı
64
Drone Technician
Dron Teknisyeni
65
Drone Traffic Optimizer
Dorn Trafiği Optimizasyoncu
66
Emergency Crews For Driverless Things
Sürücüsüz Nesnelerde Acil Müdahale Takımı/Uzmanı
67
E-sports Ethics Enforcer
E-Spor Etiği Uygulayıcısı
68
Ethical Sourcing Officer
Etik Kaynak Uzmanı
69
Experience Creator
Deneyim Oluşturucusu
70
Financial Wellness Coach
Finansal Durum Koçu
71
Fitness Commitment Counselor
Fitnes Adanma/Taahhüt Danışmanı
72
Future Currency Speculator
Dijital Para Spekülatörü
73
Garbage Designer
Çöp Tasarımcısı
74
Genetic Code Designer
Genetik Kod Tasarımcısı
75
Genetic Diversity Officer
Genetik Çeşitlilik Polisi
76
Genomic Portfolio Director
Genomik Portfolyo Yöneticisi
77
Global System Architect
Küresel Sistem Mimarı
78
Green Power Creator
Yeşil Enerji Oluşturcu
79
Health Information Technician
Sağlık Bilgi Teknisyeni
80
Human-Machine Hybrid Environment Designer/Manager
İnsan-Makine Hibrit Ortam Tasarımcısı/Yöneticisi
81
Human-Machine Relationship Regulator
İnsan-Makine İlişkileri Düzenleyici
82
Human-Machine Teaming Manager
İnsan-Makine Takım Yöneticisi
83
Hyper-Intelligent Transportation Engineer
Hiper-Zeki Transportasyon Mühendisi
84
Hyper-Personalized Environment Specialist
Hiper-Kişiselleştirilmiş Ortam Uzmanı
85
IA/T in Medicine Based Designer
Yapay Zeka Teknolojisi Tabanlı Tasarımcı
86
Impact Minimizer
Etki Azaltıcı
87
Industrial Data Engineer
Endüstriyel Veri Bilimciler
88
Industrial User Interface Designer
Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı
89
Inflectionist
Etkileyici
90
Intelligent Digital Agent
Zeki Dijital Temsilci/Vekil
91
Interoperability Engineer
Birlikte İşlerlik Mühendisi
92
IT/OT Solution Architect
IT/Iot Çözüm Mimarlığı

93 Lifestyle Auditor Yaşam Biçimi Denetleyicisi
94
Litigation Supporter/eDiscovery Analyst
Dava Destekleyicisi (e-Keşif Analisti)
95
Master of Edge Computing
Eşik Bilişim Yöneticisi
96
Medical Mentor
Medikal Mentör
97
Member Services/Enrollment Manager
Üyelik Servisleri Yöneticisi
98
Mobile Applications Developer
Mobil Uygulama Geliştiricisi
99
Nano-Weapons Specialist
Nano Silah Uzmanı
100
Nostalgist
Nostaljist
101
Organizational Disrupter
Organizasyon Bölütleyici
102
Ownership Network Setup Specialist
Mülkiyet Ağı Kurulum Uzmanı
103
Personal Bot Mechanic
Kişisel Bot Mekanik Uzmanı
104
Personal Data Broker
Kişisel Veri Brokırı
105
Personal Education Guide
Bireysel Eğitim Rehberleri
106
Personal Internet Of Things (Iot) Security Repair Person
Kişisel IOT Güvenlik Tamircisi
107
Personal Memory Curator
Kişisel Hafıza Sorumlusu (Sanatsal Dizayn)
108
Personal Microbiome Manager
Bireysel Mikrobiyom Yönetici
109
Predictive Engineer
Ön Kestirim Mühendisi
110
Predictive Maintainer
Ön Kestirimci Bakım Uzmanı
111
Process Miner
Süreç Madencisi
112
Property Right Lawyer For Digital Artist
Dijitalleştirilmiş Sanatçı Fikri Mülkiyet Hakları Sorumlusu
113
Quantum Machine Learning Analyst
Kuantum Makine Öğrenmesi Analisti
114
Robopsychologists
Robo-Psikolog
115
Robot Coordinator
Robot Koordinatörlüğü
116
Robotic Earthworm Driver
Robotik Kurt Tasarımcısı
117
Robotic Or Holographic Avatar Designer
Robotik/Holografik Avatar Tasarımcısı
118
Science Ethicist/Technology Advocate
Bilim Etik Uzmanı/Teknoloji Avukatı
119
Senior Wellness Manager
Yaşlılar için İyi Bir Yaşam Biçimi Sağlayıcısı/Yöneticisi
120
Sharability Auditors
Paylaşım Denetçisi
121
Software Engineer
Yazılım Mühendisi
122
Space Exploration
Uzay Kâşifi
123
Special Need Improver
Özel İhtiyaçlar Düzenleyicisi
124
Streamcaster
Yayın Akışı Yönlendiricileri (Bir çeşit Anchorman)

125 The Simplicity Expert Basitlik/Sadelik Uzmanı
126
Ultimate Decision Maker
Üst Düzey Karar Verici
127
Vertical Farm Specialist
Dikey Tarım Uzmanı
128
Virtual Store Sherpa
Sanal Mağaza Gurusu
129
VR Spotter
Sana Gerçeklik Ortamı Adaptasyonu Uzmanı
130
Waste Data Managers
Artık /Kullanılmayacak Veri Yöneticileri
131
Wearable Technology Designer
Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı
132
Wisdom Manufacturer
Bilgelik Üreticisi
133
Work Place Robot Acceptance Specialist
İş Yeri Robot Çalışan Kabul Uzmanları
134
3D Food Printer Chef
3 Boyutlu Yemek Yazıcısı Şefi
135
3D Printer Engineer
3D Yazıcı Mühendisliği

Kaynak :

Dr. Şebnem ÖZDEMİR tarafından hazırlanmıştır. Refererans: Özdemir, Ş. (2019). Geleceğin Meslekleri Listesi.

Tarih : 2019

Previous Açık Kaynak Kodlu Yazılımların yaygınlaşması güvenlik risklerini azaltacak
Sonraki DİJİTAL DÜNYANIN MİMARI KADINLAR OLACAK !..

Diğer Yazılar

GÜVENLİK

Açık Kaynak Kodlu Yazılımların yaygınlaşması güvenlik risklerini azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Açık kaynak kodlu yazılımların ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini azaltacak.” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

İnternet

İnternet’e bağlı cihazlar siber silah olarak kullanılıyor

Siber saldırganlar 2016’da daha çok İnternet’e bağlı cihazları kullanarak saldırı yaptı. İnternet’e bağlı makinalar, beyaz eşyalar gibi cihazların birer siber silaha dönüştürülmesiyle saldırıların boyutu yüzde 60 arttı.

Özel Sektör

Turizm Sektörü ve Otellerde DİJİTAL PAZARLAMA

Turizm sektöründe online yarış devam ediyor Otelcilerin yüzünü dijital pazarlama güldürecek Turizm sektörü hareketli günler yaşıyor. Özellikle Booking.com’un Türkiye içindeki faaliyetlerinin engellemesiyle turizmci, online seyahat alanında kendi pazarlamasını yapmanın yöntemlerini

Genel

Türkiye 2017 BT Harcamaları 22 Milyar Doları Geçecek!

Microsoft Genel Merkezi’nde düzenlediği yıllık “IDC Öngörüleri” etkinliğinde, uluslararası teknoloji araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren firma, ülkenin önde gelen CIO’larıyla ve BİT tedarikçileri ile 2017 yatırım önceliklerini ve tartışmak üzere

Öne Çıkarılmış

Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021 raporu yayımlandı!

Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021 raporu yayımlandı! Dijital Türkiye Platformu ve KPMG Türkiye tarafından yayınlanan rapora ilişkin Basın Açıklaması : Teknoloji, sınırları hayal dünyamız ile çizilen her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyor. İçinde

e-Devlet

ERTAN BARUT ŞİDDET İÇERİKLİ SANAL OYUNLAR, SİBER GÜVENLİK, SİBER SAVUNMA KANAL B GÜNE BAKIŞ PROGRAMI

TBD Türkiye Bilişim Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ERTAN BARUT, 02.08.2018 Perşembe günü KANAL B GÜNE BAKIŞ Sabah Programı sunucusu SEVAL YILDIRIM’ın konuğu olarak önemli konularda bilgiler verdi. Programda “Şiddet